Blog technologiczny

robertdee.pl

IT

Nowe wytyczne matura informatyka 2021

Matura z informatyki 2021

Matura z informatyki to jeden z egzaminów, który wzbudza wiele emocji i stresu u uczniów każdego roku. Egzamin ósmoklasisty oraz matura to ważne wydarzenia w życiu każdego młodego człowieka, które mają ogromne znaczenie dla dalszej ścieżki edukacyjnej. W roku 2021 egzamin maturalny z informatyki przyniósł wiele wyzwań, ale także okazję do wykazania się wiedzą i umiejętnościami z zakresu technologii informacyjnej.

Nowości na maturze z informatyki 2021

W roku 2021 Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła kilka istotnych zmian dotyczących egzaminu z informatyki. Jedną z głównych nowości było wprowadzenie możliwości wyboru jednego z dwóch poziomów egzaminu: podstawowego i rozszerzonego. Uczniowie mieli szansę dostosować poziom trudności do swoich umiejętności i doświadczenia w programowaniu.

Struktura egzaminu

Matura z informatyki w 2021 roku składała się z dwóch części: części pisemnej i praktycznej. W części pisemnej uczniowie musieli wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu informatyki, algorytmiki, programowania i baz danych. Natomiast część praktyczna polegała na rozwiązaniu konkretnych zadań programistycznych w wybranym języku programowania.

Języki programowania na maturze

Na egzaminie maturalnym z informatyki uczniowie mieli możliwość wyboru jednego z kilku języków programowania, w którym chcieli rozwiązać zadania praktyczne. Najczęściej wybieranymi językami były Java, Python i C++, ale dostępne były także inne opcje, takie jak Pascal czy JavaScript. Wybór języka zależał od preferencji i umiejętności każdego ucznia.

Statystyki matury z informatyki 2021

Według danych statystycznych udostępnionych po egzaminie, w 2021 roku matura z informatyki cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Średni odsetek zdawalności na poziomie podstawowym wynosił około 70%, natomiast na poziomie rozszerzonym było to około 50%. Wyniki te pokazują, że egzamin z informatyki jest wymagający, ale jednocześnie dostępny dla osób dobrze przygotowanych.

Podsumowanie

Matura z informatyki w 2021 roku była wyzwaniem dla wielu uczniów, ale także okazją do wykazania się wiedzą i umiejętnościami z zakresu technologii informacyjnej. Nowości wprowadzone przez CKE, struktura egzaminu, dostępne języki programowania oraz statystyki zdawalności to istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę analizując to wydarzenie. Dla wielu uczniów zdanie matury z informatyki było krokiem w kierunku realizacji ich pasji i planów zawodowych związanych z informatyką.

Robert Wiśniewski