Blog technologiczny

robertdee.pl

Komputery

Jak zrobić print screena na komputerze: prosty sposób

Print screen, czyli zrzut ekranu, to przydatne narzędzie, które pozwala użytkownikom komputerów rejestrować obraz wyświetlany na monitorze w postaci graficznej. Dzięki tej funkcji można łatwo przechwytywać fragmenty ekranu, zapisywać ważne informacje czy dzielić się zawartością z innymi. Warto zatem poznać, jak wykonać print screena na komputerze, niezależnie od systemu operacyjnego, który jest używany.

Jak zrobić print screena na komputerze?

Windows:

  1. Cały ekran: Aby zrobić zrzut całego ekranu w systemie Windows, należy nacisnąć klawisz PrtScn (Print Screen) na klawiaturze. Następnie otwórz program do edycji grafiki, np. Paint, Word lub Photoshop, i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wkleić zrzut ekranu. Możesz go także zapisać jako plik graficzny.

  2. Aktywne okno: Jeśli chcesz zrobić zrzut tylko jednego aktywnego okna, należy nacisnąć klawisze Alt+PrtScn. Obraz zostanie skopiowany do schowka, a następnie możesz go wkleić do programu graficznego.

macOS:

  1. Cały ekran: Aby zrobić zrzut całego ekranu na Macu, należy nacisnąć jednocześnie klawisze Cmd (⌘) + Shift + 3. Zrzut ekranu zostanie automatycznie zapisany na pulpicie jako plik PNG.

  2. Obszar zaznaczony: Jeśli chcesz zrobić zrzut tylko wybranego obszaru, należy nacisnąć Cmd (⌘) + Shift + 4, a następnie zaznaczyć obszar myszką. Obraz zostanie zapisany na pulpicie.

Linux:

  1. Cały ekran: W większości dystrybucji Linuxa można zrobić zrzut całego ekranu, korzystając z klawisza PrtScn. Obraz zostanie zapisany w domyślnym katalogu.

  2. Aktywne okno: Aby zrobić zrzut jednego okna, należy użyć kombinacji klawiszy Alt + PrtScn. Obraz będzie dostępny do zapisania.

Podsumowanie:

Zrobienie print screena na komputerze jest prostym procesem, który może być przydatny w wielu sytuacjach. Dzięki tej funkcji łatwo można udokumentować ważne informacje, błędy systemu czy też dzielić się zawartością z innymi. Warto zapamiętać odpowiednie skróty klawiszowe dla danego systemu operacyjnego i korzystać z tej przydatnej funkcji na co dzień.

Robert Wiśniewski