Blog technologiczny

robertdee.pl

Komputery

Jak zrobić zrzut ekranu na komputerze

Wprowadzenie: W dzisiejszych czasach, zrobienie zrzutu ekranu, czyli popularnie zwanej „ss” (od ang. screen shot), jest powszechne i przydatne w wielu sytuacjach. Dzięki temu narzędziu możemy łatwo udokumentować to, co widzimy na ekranie komputera. W niniejszym artykule omówimy kroki niezbędne do wykonania zrzutu ekranu na komputerze, zarówno na systemach Windows, jak i macOS.

Zrzut ekranu na komputerze z systemem Windows: 1. Klawisz Print Screen (PrtScn): Najprostszą metodą jest użycie klawisza „Print Screen” na klawiaturze. Po naciśnięciu tego klawisza, zrzut całego ekranu zostanie skopiowany do schowka. 2. Klawisz Alt + Print Screen: Jeśli chcemy zrobić zrzut tylko aktywnego okna, należy użyć kombinacji klawiszy „Alt + Print Screen”. 3. Narzędzie Snipping Tool: W systemie Windows dostępne jest także narzędzie o nazwie „Narzędzie Wycinania” (Snipping Tool), które pozwala na wybranie konkretnej części ekranu do zrobienia zrzutu.

Wykonywanie zrzutu ekranu na komputerze z systemem macOS: 1. Kombinacja klawiszy Command + Shift + 3: Po naciśnięciu tych klawiszy, zrzut całego ekranu zostanie automatycznie zapisany na pulpicie. 2. Kombinacja klawiszy Command + Shift + 4: Pozwala na zrobienie zrzutu wybranej części ekranu. Po wciśnięciu tych klawiszy kursor myszy zmienia się w narzędzie do zaznaczania obszaru do zrobienia zrzutu.

Podsumowanie: Zrobienie zrzutu ekranu na komputerze jest prostym procesem, który może być przydatny w wielu sytuacjach, od tworzenia instrukcji po rozwiązywanie problemów technicznych. Dzięki prostym kombinacjom klawiszy lub dedykowanym narzędziom, każdy użytkownik może łatwo i szybko zrobić ss na swoim komputerze, niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi metodami i wybierania tej, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom.

Robert Wiśniewski