Blog technologiczny

robertdee.pl

Technologie

Technologia orc – co to jest?

Technologia OCR (Optical Character Recognition) – co to takiego?

Technologia OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, to rodzaj technologii umożliwiającej komputerom rozpoznawanie tekstu z obrazów, dokumentów skanowanych lub zdjęć. Dzięki temu narzędziu możliwe jest przekształcenie tekstu z formy analogowej, czyli np. skanu dokumentu, na postać cyfrową, którą można edytować, przeszukiwać czy analizować.

Jak działa technologia OCR?

 1. Skanowanie obrazu: Pierwszym krokiem w procesie rozpoznawania tekstu jest skanowanie obrazu lub dokumentu, który zawiera tekst, np. za pomocą skanera lub aparatu fotograficznego.

 2. Segmentacja tekstu: Następnie technologia OCR dokonuje segmentacji tekstu, czyli identyfikuje poszczególne znaki, litery i słowa na obrazie.

 3. Rozpoznawanie znaków: Kolejnym krokiem jest właściwe rozpoznanie znaków poprzez porównanie ich kształtu z zapisanymi wzorcami znaków w bazie danych.

 4. Konwersja do tekstu cyfrowego: Ostatecznie rozpoznane znaki są przekształcane w formę tekstu cyfrowego, który można edytować w programach komputerowych.

Zastosowanie technologii OCR

Technologia OCR znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak:

 • Cyfrowe archiwizowanie dokumentów: Pozwala na szybkie przetwarzanie i przechowywanie dokumentów w postaci cyfrowej, co ułatwia organizację i dostęp do informacji.

 • Automatyczne rozpoznawanie formularzy: Przydatne np. w biurach, bankach czy instytucjach publicznych do szybkiego wypełniania danych z formularzy.

 • Rozpoznawanie tekstu w książkach: Pomocne przy digitalizacji książek i artykułów, umożliwiające tworzenie e-booków i materiałów online.

 • Rozpoznawanie tabliczek z oznaczeniami ulicznymi: Ułatwia pracę służbom miejskim oraz nawigację dla użytkowników.

Korzyści wynikające z technologii OCR

 • Oszczędność czasu: Automatyczne rozpoznawanie tekstu przyspiesza procesy pracy, eliminując konieczność ręcznego przepisywania informacji.

 • Poprawa efektywności: Dzięki technologii OCR możliwe jest szybkie przeszukiwanie dużych zbiorów dokumentów w celu znalezienia potrzebnych informacji.

 • Zwiększenie precyzji: Rozpoznawanie tekstu przez komputer jest zazwyczaj bardziej precyzyjne niż ręczne przepisywanie.

W świetle powyższych informacji, technologia OCR stanowi niezwykle przydatne narzędzie w dzisiejszym cyfrowym świecie, przyczyniając się do usprawnienia wielu procesów biznesowych oraz ułatwiając codzienne zadania związane z przetwarzaniem tekstu i dokumentów.

Robert Wiśniewski